cityterminalen

Beställare:
Huvfudstaden, Lundbergs, SIAB

Entreprenör:
Lundbergs/SIAB

Ansvarig arkitekt;
Bengt Ahlqvist

Designgrupp:
Bengt Ahlqvist, Boris Culjat, Ralph Erskine, Stefan Salamon och Anders Tengbom

Utformning & projektering:
1982-87

Bygge:
1985-89

cityterminalen/WTC

stockholm, sweden

40 000 m2 kontor, 50 000 m2 kommersiella lokaler samt 17 000 m2 bussterminal byggt ovan delar av spår och platt-formar vid Stockholms central. Projektet inkluderar även ombyggnad av delar av denna station samt ett garage under Östra Järnvägsgatan. Det genomfördes efter en markanv-isningstävling under åren 1982 - 89 i samverkan mellan fyra arkitektkontor på uppdrag av ett byggherre-konsortium med tre delägare. 

Stockholm World Trade Center, byggnadens övre del, består av fyra kvarterstora sammanlänkade byggnader med varsin överglasad atriumgård. Den största av dessa gårdar öppnar sig ner mot Cityterminalen med sina totalt 18 invändiga busshållplatser fördelade på två plan. Cityterminalen har sin entré från Klarabergsgatsviadukten. World Trade center från denna gata samt Kungsgatsviadukten 

Byggnaden har en stomme av stål med prefabricerade bjälklagselement av betong. Fasaderna är klädda med röd granit. Invändiga fasad- och beklädnadselement i gips, glasade hissar, glastakskonstruktioner mm är special-designade för byggnaden. WTC/Cityterminalen var det första stora CAD-ritade projektet i Sverige.