kungens kurva

Beställare:
Trafikverket

Ansvarig arkitekt:
Sven Söderlind

Medarbetare:
Lazar Lazic, Samuel Raitio

Utformningsperiod:
2012-2015

förbifart stockholm - kungens kurva

STOCKHOLM

Ahlqvist & Almqvist arkitekter är tillsammans med Grontmijs landskapsarkitekter ansvariga för teknikområdet vägarkitektur inom FSK01 Kungens Kurva.
Delprojekt Kungens kurva omfattar sträckan från Vårby backe till Bredäng. I uppdraget som är mycket stort, ingår projektering av förfrågningsunderlag för två trafikplatser med cirkulation och ramper; huvudtunnelmynning för E4 i Kungens kurva; mynning/tråg för av- och påfartstunnel till E20 Smista; tvärgående gångstråk vid Ikea; underjordisk frånluftstation i Kungens kurva, frånluftstation i Smista, Gångoch cykelbro över vägområdet vid Heron City, gång- och cykelbro över vägområdet vid Vårby backe, samt utformning av bullerskyddsskärmar på mark och på bro.