sfv

Ramavtal med Statens fastighetsverk

Vi är stolta över att meddela att vår VD Britt Almqvist, Ahlqvist&Almqvist arkitekter har blivit upphandlad som husarkitekt av Statens fastighetsverk (SFV) Utrikes. Uppdraget omfattar alla svenska ambassader och residens i Afrika samt några orter i Nordeuropa.

”Arkitektens uppdrag är att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner” ,

säger Marianne Parke på SFV.

Britt Almqvist, Arkitek SAR/MSA, VD, Delägare