UPPLAGD

Skuruparken i full gång

Våra 36 radhus i Nacka Skuru är inom kort färdigställda. Området består av två hustyper som anpassats väl till platsens förutsättningar. Alla hus har takterrass och majoriteten har ett atrium som ger ljus och ventilation till radhusens centrala delar.

Husens takterrasser.