Brobyggare

Föreningsmöte Centralstaden, Stockholm

Vår VD Britt Almqvist agerar värd tillsammans med Christina Lindbäck på föreningsmöte för Centralstaden, Stockholm gällande ombyggnationen av Stockholms Centralstation. Medverkade gjorde Anna Bergström och Daniel Markström ifrån Jernhusen, Mark Atkinson Foster + Partner, på länk och Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson.