Riggen_innergard

Vi utvecklar bostadsområde på Gotland

Tillsammans med Gotlandshem tar vi fram ett bostadsområde på befintlig detaljplan som består av loftgångshus och radhus. Området utvecklas på kv Riggen strax utanför Visby. Stilen på området siktar mot att skapa en bullerbykänsla med röda huskroppar med stark koppling till kringliggande vegetation. Stor vikt ligger på att skapa innergårdar med hög grad av biodiversitet som anpassas efter det lokala klimatet. På området placeras även ett felleshus som rymmer gemensamma ytor och odling för de boende.