Anna porträtt

Välkommen Anna

Vi hälsa Anna Mistry Bergbom varmt välkommen till kontoret. Anna har en lång erfarenhet som arkitekt, både i Sverige och från flera andra länder. Hon brinner för klimatfrågan och för omställningen vår bransch behöver göra. Anna kommer senast från Arkitekterna  Krook & Tjäder.