Emma Johanna

Välkomna Emma & Johanna

Vi välkomnar två nya kollegor till kontoret!

Emma Noresved har lång erfarenhet både som arkitekt och sakkunnig i tillgänglighet. Hennes inriktning har framförallt varit bostäder men hon har även erfarenhet av andra typer av projekt såsom kollektivtrafikanläggningar och lokaler för handel. Hon är speciellt engagerad i tillgänglighetsfrågor och sprider gärna kunskapen vidare. Emma har under de senaste åren jobbat på Erséus Arkitekter.

Johanna Jelinek Boman har erfarenhet av att jobba med en bredd av olika projekt, från privatbostäder till utbildning, vård och stadsutveckling. Hon har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och återbruk. Johanna kommer senast från Snidare arkitekter.