Britt_Wivian

Utökat samarbete med Spectrum Arkitekter.

Vi utökar vårt samarbete med Spectrum Arkitekter. Tillsammans arbetar vi i en rad projekt, bland annat med Statens Fastighetsverk. Under hösten har vi påbörjat ytterligare projekt som gynnar båda kontoren genom kompetensutbyte.