Riggen 14

Förfrågningsunderlag för Riggen inlämnat

Tillsammans med Gotlandshem har vi tagit fram ett förslag för återuppbyggnad av kvarteret Riggen på Gotland. Nu har vi skickat ut förfrågningsunderlag på 105 lägenheter, med option på ytterligare 53. Bostäderna fördelas på radhus och loftgångshus med ”bullerbykänsla” i modern tappning, röda tvåplanshus med detaljer i ockragult.