Grabo 03

Detaljplaneförslag för Gråbo inlämnat

Tillsammans med Gotlandshem och Region Gotland har vi tagit fram ett detaljplaneförslag för Gråbo strax utanför Visby. Planen tillåter ca 300 bostäder fördelat på radhus, loftgångshus och punkthus i jordnära färger. Stor vikt ligger på att bevara den befintliga ängsmarken och skapa ett tryggt och välkomnande bostadsområde.