barkarby station

Beställare:
Trafikverket

Ansvarig arkitekt:
Bengt Ahlqvist

Medarbetare:
Marianne Edling, André Prusic och Camilla Nordquist (HL)

Program:
Förfrågningsunderlag och bygghandling Barkarby station

Utformningsperiod:
2013-2016

barkarby station

järfälla

Ahlqvist & Almqvist arkitekter har, på uppdrag av Trafikverket och tillsammans med ÅF, utformat samt projekterat förfrågningsunderlag och bygghandling för en ny pendeltågsstation med stationsbyggnad, plattform och busshållplatser vid Barkarby i Järfälla kommun.
Stationsbyggnaden som ligger väster om den nya plattformen har entré från en ny bro över järnvägen och E18. Den annonserar sig på långt håll i de öppna landskapet som en högrest tydlig volym med en pregnant och ren geometrisk form definierad av släta vägg- och takytor. Det lutande taket ger byggnaden en tydlig riktning. De slutna gavlarna är beklädda med plåtkassetter medan entréfasaden och fasaden över spåren är uppglasade.
Stationshallen har ytor för spärrar, väntande resenärer, en mindre butik samt innehåller rulltrappor och hiss ner till en underliggande mittplattform täckt av ett tak och utrustad med vindskydd och uppvärmda väntrum för resenärernas komfort. Två separata trapphus med hiss länkar stationen och bron till en bussterminal i det underliggande markplanet.
Stationen som öppnade i oktober 2016 kommer om några år att kompletteras med en större västlig entré med en underjordisk biljetthall som även skall betjäna kompletterande sidoplattformar för regional- och fjärrtåg samt tunnelbanans från Akalla förlängda röda linje.