Jobba hos oss

Hos oss på Ahlqvist & Almqvist får du chansen att jobba med en bred portfolio av projekt samtidigt som du blir en del av ett familjärt och erfaret team. Vår personal är vår största tillgång och därför skapar vi en stimulerande arbetsmiljö där egna initiativ och nytänkande är välkommet.  

Just nu arbetar vi med flera detaljplaner för bostäder i både tidigt skede och i slutfasen. Projektering pågår för fullt för både bostäder, kontorshus och andra byggnader. Flera av dessa projekt har vi fått tack vare att vi har vunnit arkitekt- och markanvisningstävlingar. Vi har ramavtal med flera kommunen och kommunala bostadsbolag. 

Under förra året fick vi tre ramavtal med Statens Fastighetsverk. Ett gäller utrikes byggnader och de andra två gäller universitetsbyggnader i Uppsala samt alla statliga byggnader i Västerbottens län, varav övervägande del är statliga byggnadsminnen. Vi har även andra projekt inom kulturmiljö. 

Infrastuktur är en annan viktig verksamhet för oss. Våra uppdrag kommer ofta från till exempel Banverket och Trafikverket. Det kan gälla uppdrag så som stationer, broar och andra konstbyggnader. Skicka oss gärna en spontanansökan om du har erfarenhet av infrastruktur eller konstbyggnader, så sparar vi den för framtida möjligheter eller för möjliga samarbeten i anbudsförfaranden.  

Jobba hos oss

Vi söker inga nya handläggare för tillfället. 

Vi söker inga nya handläggare för tillfället. 

Spontanansökan 

Just nu söker vi inte aktivt personal men du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan, så återkopplar vi i fall situationen ändras. Märk då din ansökan "Spontanansökan" i ämnesraden. Bifoga CV, personligt brev samt portfolio. Maila din ansökan till: mail@ahlqvist-almqvist.se

Om du är arkitekt med egna uppdrag och kundkontakter, som i sig kan generera nya uppdrag, är du alltid välkommen att söka till oss. Ring då direkt till Åsa Lundberg eller maila till asa.lundberg@ahlqvist-almqvist.se