"Jag blev arkitekt för att skapa bra miljöer åt människor."

Britt Almqvist

Vi är ett team på 20 personer med en bred kompetens inom arkitektur, stadsutveckling och infrastruktur. Våra projekt utgår alltid från ett fokus på hållbarhet gällande både miljö, ekonomi och sociala värden. Det är kontorets erfarenhet och övertygelse att människans behov av trygghet och social gemenskap går att förena i ekonomiska lösningar med en modern, hållbar och nyskapande arkitektur.

HÅLLBARHET

Som aktör i en bransch som står för bland de största utsläppen globalt, måste hållbarhet vara en självklarhet. Alla våra projekt genomsyras av ett hållbarhetstänk och det är ett kontinuerligt arbete som vi som arkitekter har en skyldighet att fortsätta utforska och utveckla.

I alla projekt strävar vi efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har erfarenhet av certifiering inom Miljöbyggnad, Svanen samt LEED. 2020 fick vi utmärkelsen för bästa miljöbyggnadsprojekt i Potznan, Polen. Det viktigaste är dock inte att certifiera eller vinna utmärkelser, utan att helt enkelt arbeta miljömässigt.

Mjölkudden TERRASSVY 4

HÅLLBAR STAD

Med stöd av vårt egenutvecklade stadsplaneverktyg ”Hållbar stad” hjälper stöttar vi kunden genom projektets alla faser fram till färdig byggnad.

BRITT ALMQVIST

Britt Almqvist arkitekt SAR/MSA, ägare och VD på Ahlqvist & Almqvist arkitekter med 35 års yrkeserfarenhet som arkitekt och stadsplanerare. Britt har arbetat med analys- och programarbeten, planering och gestaltning samt genomförande av projekt gällande infrastruktur, stadsplanering och olika byggnader så som bostäder, kontor och skolor där även inredning ingått.

Britt har deltagit och vunnit i många parallella uppdrag och tävlingar, bland annat i Europan 4, stadsplan i London, bostäder i Madrid, Stenungsund och i Luleå. Britt nominerades 2009 för hållbart ledarskap av näringslivets miljöchefer för sin kunskap och sitt mångåriga arbete gällande miljö och hållbarhet. Hon har även deltagit i olika forskningsprojekt som till exempel stadstrender och innovativt byggande för unga.

4Y5A1421

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Vi är en del av det europeiska arkitektnätverket Perspective som bildades 1992. Det är ett nätverk av samverkande arkitektföretag från tolv länder i Europa med totalt ca 400 anställda. Vi kan genom Perspective erbjuda professionella tjänster lokalt i medlemsländerna för våra kunder inom områdena arkitektur, stadsplanering, landskap, infrastruktur, inredning, energi- och miljö samt renovering.

Perspective innebär kunskapsutbyte och möjligheter till samarbete över nationsgränserna. Vi har sedan starten haft möten tre gånger per år, där de olika medlemsorterna turas om att vara värdar. På dessa träffar uppdaterar vi oss kring produktutveckling, byggprocesser, de lokala marknaderna och presenterar aktuella projekt från och i de olika länderna. Genom Perspective har vi genomfört ett antal projekt utomlands i till exempel Bryssel, Amsterdam, Paris och Polen och vi har även varit lokala arkitekter i Sverige åt våra medlemmar vid flera tillfällen.

Utanför Perspective har vi även genomfört stadsplane- och enskilda byggnadsprojekt i länder så som England, Holland, Spanien, Polen och Kina. Det har vidgat våra referensramar och gett värdefull kunskap och erfarenhet.

Läs mer på vår gemensamma hemsida:

www.perspective-architecturalgroup.com

RAMAVTAL I URVAL

Lulebo

Mörbylånga (Öland)

Skanska Upprustning

Haninge

Österåker SP

Huddinge Fysisk Planering

Hälsingland

Gotlandshem

Statens Fastighetsverk Umeå

Statens Fastighetsverk Uppsala

Statens Fastighetsverk Utrikes

Magnit

Skellefteå DIS

Leksand DIS

Värmdö DIS

Nacka DIS

Skellefteå DIS

Leksand DIS

Värmdö arkitekt DIS

Luleå DIS

Knivsta DIS

Region Västerbotten DIS

Akademiska hus Göteborg DIS

Länsstyrelsen Kalmar län DIS

Nyköping DIS

Sydöstra Skåne DIS

Region Norrbotten DIS

Trosa DIS

Umeå Universitet DIS