Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har sedan 1970-talet samlat farmacihistoriska föremål i gårdshuset på kv Rörstrand 11 och sedan 1986 visat dessa samlingar för bokade visningar för särskilda intressegrupper. Målet är att ändra detta till ett publikt museum.

Då byggnaden inte finns med i gällande detaljplan så finns inte stöd i DP för de åtgärder som krävs för t.ex. tillgänglighets- anpassning genom hiss som behöver placeras utanför byggnaden av utrymmesskäl och kulturhistoriska skäl. Byggnaden uppfördes på 1860-talet och var ursprungligen ett flerbostadshus.

Kategori

Uppdragsgivare

HSB

Plats

Wallingatan i centrala Stockholm

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2022

Apotekarsocieteten 1
Apotekarsocieteten 2
Apotekarsocieteten 3
Apotekarsocieteten hämtad 4

Dela sidan