Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har sedan 1970-talet samlat farmacihistoriska föremål i gårdshuset på kv Rörstrand 11 och sedan 1986 visat dessa samlingar för bokade visningar för särskilda intressegrupper. Målet är att ändra detta till ett publikt museum. Byggnaden uppfördes på 1860-talet och var ursprungligen ett flerbostadshus och är grönmärkt av Stockholms Stadsmuseum. 

Byggnaden finns inte med i gällande detaljplan utan är borttaget eftersom avsikten var att det skulle rivas under citysaneringarna på 1950-talet. Därför finns inte stöd i någon detaljplan för de åtgärder som krävs för t.ex. tillgänglighetsanpassning med ett utvändigt hisstorn. I väntan på att detaljplaneprocessen ska starta gör nu de delar som inte kräver stöd i detaljplan t.ex. ytskiktsrenovering, breddning av invändiga dörrar, ny el, fönstermålning m.m. 

Kategori

Uppdragsgivare

Apotekarsocieteten

Plats

Wallingatan, Norrmalm, Stockholm

Omfattning

Projektledning, rumsbeskrivning

Projekttid

2022-2023

Apotekarsocieteten 1
Apotekarsocieteten 3
Apotekarsocieteten 11
Apotekarsocieteten hämtad 4
Apotekarsocieteten 12
Apotekarsocieteten 10

Dela sidan