Arninge Station

Ahlqvist & Almqvist arkitekter har, på uppdrag åt Trafikverket, utformat ett nytt resecentrum i Arninge i Täby kommun norr om Stockholm. Uppdraget har innefattat programhandling, systemhandling och bygghandlingar.

Utformningen av Arninge station möjliggör att, i närhet till service och bostäder knyta samman Roslagsbanan, motorvägsbussar på E18 och lokal busstrafik. Resecentret utformas som en 140 m lång inglasad gångbro, med tre trapphus, till två bussplattformar med hållplatser i E18:s båda riktningar, en ny station till Roslagsbanan samt en koppling till Arninges shoppingområde med angöringsparkering för cyklar och bilar.

Stationen har en genomgående ljus utformning med mycket trä interiört som är klimatvänligt och bidrar till en inbjudande och varm miljö.

Konstruktioner och solavskärmning har inspirerats av runskrift för att koppla an till de många fornlämningar som finns i Arninge. I resecentret finns utbildande texter som informerar besökare om dessa.  Projektet nominerades till Täby stadsbyggnadspris 2022. Resecentret invigdes i december 2021.

Kategori

Uppdragsgivare

VAP/ Trafikverket

Plats

Arninge, Stockholms län

Omfattning

Programhandling, systemhandling, bygghandling

Projekttid

2014-2021

Exteriör gångbro 1 - upprätad
Intern bänk redigerad
Exteriör gångbro 2 - upprätad
Arninge Intern gångbro 3 redigerad
Intern gångbro 1 redigerad

Dela sidan