Barkarby station

Ahlqvist & Almqvist arkitekter har utformat den nya pendeltågsstationen med stationsbyggnad, plattform och busshållplatser i Barkarby. Stationen som öppnade i oktober 2016.

Stationsbyggnaden som ligger väster om den nya plattformen har entré från en ny bro över järnvägen och E18. Den annonserar sig på långt håll i det öppna landskapet och har en högrest tydlig volym med en pregnant och ren geometrisk form definierad av släta vägg- och takytor. Det lutande taket ger byggnaden en tydlig riktning. De slutna gavlarna är beklädda med plåtkassetter medan entréfasaden och fasaden i spårens riktning är uppglasade. Invändigt är väggarna klädda med träpanel och natursten, vilket skapar hållbarhet och känsla av värme.

Stationshallen har ytor för spärrar, väntande resenärer, en mindre butik. Rulltrappor och hiss ner till en underliggande mittplattform täckt av ett tak och utrustad med vindskydd och uppvärmda väntrum för resenärernas komfort.

Kategori

Uppdragsgivare

Trafikverket

Plats

Järfälla

Omfattning

Utformning, förfrågningsunderlag och bygghandling

Projekttid

2013-2016

Barkarby station 7 redigerad
Barkarby station 2 redigerad
Barkarby station 4 redigerad
Barkarby station 5 redigerad
Barkarby station 6 redigerad

Dela sidan