Fyrvaktarbostäder Berguddens fyr Umeå

Kontoret har ramavtal som Husarkitekt för Statens fastighetsverk för Västerbottens län med Länsresidenset, Gamla Cellfängelset samt fyrvaktarbostäderna vid Berguddens fyr på Holmön som huvudobjekt. Dessa byggnader är statliga byggnadsminnen men Statens Fastighetsverk förvaltar även ett antal enklare byggnader runt om i Västerbottensfjällen.

Berguddens fyr ritades av arkitekten Ludwig Peterson och stod klar 1896, parallellt med att han slutförde ritningarna för Länsresidenset. Eftersom fyren fortfarande är aktiv, förvaltas den inte av Statens Fastighetsverk utan av Sjöfartsverket. Fyrvaktarbostäderna, som är statliga byggnadsminnen ingår däremot i vårt uppdrag för Statens Fastighetsverk.

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk

Plats

Umeå, Holmön

Omfattning

Förvaltningsstöd och projektering

Projekttid

2021-2030

Holmon-Fyr-1
Holmon-Fasad-bak
Holmon-Kok
Holmon-Fasad-fram

Dela sidan