Björkallén

Längs Dag Hammarskjölds väg intill Ulltuna finns en unik treradig björkallé. I konceptet för utformningen och som en koppling till Ultuna lantbruksuniversitet har vi utgått från den vackra björkallén och den södervända sluttningen. Här ligger fyra flerfamiljshus innehållande 83 lägenheter.

Fasaderna består av naturmaterial, tegel kompletterat med träpanel på balkonger och vid entréer. Huset som ligger vid allén har mörka tegelväggar för att skapa kontrast och därmed lyfta fram raderna av vita björkstammar.

De något tätare i souterräng placerade punkthusen har fasader av ljust tegel för att skapa ljusa gårdar och rikligt med dagsljus in i lägenheterna. Av samma anledning finns utvändiga vita infattningar av plåt kring alla fönster.

I mellanrummen mellan husen kommer grönskan ned ifrån naturparken ovanför och möter de planterade gårdarna. De södervända entréerna ligger alla längs lokalgatan för god orienterbarhet och har intill sig fristående små byggnader vilka rymmer källsortering och växthus för odling. Växthusen är en mötesplats och fungerar på kvällen som ljuslyktor och annonserar entréerna.

Med sina tegel- och träfasader, regelbundet placerade fönster och balkonger samt valmade, ljusa plåttak formar de fyra byggnaderna en enhet med en egen tydlig identitet. Inflyttningen skedde 2019.

Kategori

Uppdragsgivare

Besqab

Plats

Ultuna trädgårdsstad, Uppsala

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2015-2017

Ulltuna Björkallén 27 Redigerad
Ulltuna Björkallén 28 Redigerad
Ulltuna Björkallén 7 redigerad
Ultuna typplan-01
Ulltuna Björkallén 6 Redigerad

Dela sidan