Citybanan

Spårförbindelsen genom Stockholm från norr till söder stod klar 1871. Över en period på mer än hundra år växte trafiken från 10 tåg per dygn till ca 500 vilket skapade stora kapacitetsproblem som, i sin tur resulterade i störningar och förseningar.
Vi fick uppdraget att utveckla en lösning för ett tredje spår 1992. Detta uppdrag växte successivt via studier av tunneldragningar till att vi blev ansvariga arkitekter för Citybanan Detta komplexa projekt inkluderar stationerna Stockholm City och Odenplan, en ny pendeltågstunnel och Årsta järnvägsbro. Med Citybanans 6 km långa tunnel skapas två nya spår för pendeltåg samt två nya underjordiska stationer kopplade till tunnelbanan och gatunätet.

I vårt uppdrag har också ingått studier av resandeströmmar och kapaciteter samt samarbete med konstnärerna. Den komplexa utformningen de sammanhängande underjordiska rummen ha styrts av ambitionen att skapa en överskådlig och därmed trygg miljö för de hundratusentals resenärer som dagligen nyttjar den.

Citybanan har byggts av Trafikverket i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting, andra landsting runt Mälaren samt Stockholms lokaltrafik SL och invigdes 2017.

Kategori

Uppdragsgivare

Trafikverket i samarbete med Stockholms stad, Region Stockholm, andra regioner runt Mälardalen samt Stockholms Lokaltrafik.

Plats

Stockholm

Omfattning

Utformning, systemhandling samt övergripande granskningsansvar

Projekttid

1989-2017

Citybanan Illustration 1
Citybanan Station City, Översikt
Citybanan, Station City, centrala mellanplanet 170929
Citybanan Karta
Citybanan Illustration 2

Dela sidan