Dekanhuset Uppsala

Dekanhuset har anor och kvarvarande byggnadsdelar från 1300-talet, då det var "Dekanens hus". Inom byggnaden finns spår av flera olika skepnader, från olika epoker. Den byggnad som idag står intill Domkyrkan i Uppsala är mestadels gestaltad under mitten av 1700-talet, som i sin utformning tar avstamp i byggnadsdelar från mitten av 1400-talet. Dekanhuset har mycket högt kulturhistoriskt värde och är statligt byggnadsminne.

Åsa Lundberg är husarkitekt åt Statens Fastighetsverk för Dekanhuset. I Dekanhuset arbetar vi med hyresgästanpassningar, renovering av murar och källarvalv samt löpande arbeten som förvaltningsstöd.

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk

Plats

Uppsala

Omfattning

Förvaltningsstöd, utredningar, projektering

Projekttid

2021

Dekanhuset 01
Dekanhuset 04
Dekanhuset 03
Dekanhuset 02

Dela sidan