Esbobroarna och Esbotunneln

I Kista har som en del av stadsutvecklingen och med syfte att avlasta Hanstavägen Esbogatan förlängts med en bro över Turebergsleden och vidare genom en bergtunnel söderut. Vårt uppdrag omfattade gestaltning av en 250 m lång vägbro och en något kortare gång- och cykelbro samt utformning av tunnelmynningar till bergtunneln.

Vägbron utformades med en mjukt välvd tvärsektion. Ur denna sektion skars längsgående valv med en elliptisk profil. Skärningen mellan dessa sektioner ger bron en kraftfull och dynamisk rytm. För att accentuera formspråket är betongytorna indelade i ytor gjutna mot slät form och ytor gjutna mot brädform.

Gång- och cykelbron har en elliptisk tvärsektion och en i förhållande till vägbron friare linjeföring. För att markera skillnaden mellan broarna är gång- och cykelbron målad vit.
Broarna och tunneln öppnades 2011.

Kategori

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret

Plats

Kista, Stockholm

Omfattning

Skiss, system- och bygghandling

Projekttid

2008-2009

Esobroarna Svängd bro 3_Daniel Hertzell
Esobroarna Svängd bro_Daniel Hertzell
Esobroarna Stuprör_Daniel Hertzell
Esobroarna Tunnel inre_Daniel Hertzell

Dela sidan