Farstavikens Skola

Det var en 6-9 skola med 350 elever, byggd på 1950-talet på ca 9000 m2, fördelade på 2-4 våningar. Skolan skulle utöka sin verksamhet till 700 elever men behövde också anpassa lokaler lokalerna för nya undervisningsmetoder från 1950-talets lärosalar längs långa korridorer, till undervisning i arbetslag med lärosalar, grupprum och gemensamma ytor.

Projektet startade 2013 med en programutredning i tidigt skede, för en om- och tillbyggnad av befintlig skola. Utredning resulterade i en ny disposition av befintliga lokaler och en tillbyggnad på 3000 m2. I anslutning till programutredningen genomfördes projektering av en ytskiktsrenovering av skolans samtliga lokaler. Det omfattade målning, byte av golvmattor, undertak och byte av wc-porslin. Arbetet innefattade en inventering av lokalerna, framtagande av en rumsbeskrivning/kulörbeskrivning och bygghandlingar för 2 nya wc-grupper och glasade dörrar.

Hösten 2014 utförde vi en fördjupad programhandling i samarbete med skolans ledning och en konsultgrupp. Denna kommer att ligga till grund för en kalkyl. Under 2015 fortsatte arbetet med framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag/bygghandling. Projektet avslutades 2017.

Kategori

Uppdragsgivare

Värmdö Kommun

Plats

Värmdö

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2012-2016

Farstavikens Skola 14
Farstavikens Skola 15
Farstavikens Skola 6
Farstavikens Skola 2
Farstavikens Skola 4
Farstavikens Skola 10

Dela sidan