Studenthuset

Flemingsbergs centrum var efter 35 år i behov av en radikal upprustning och utbyggnad samtidigt som Södertörns högskola skapade ett ökat behov av studentbostäder. Som en del i projektet att förnya och bygga ut Flemingsbergs centrum har vi för kommunens bostadsbolag Huge projekterat ett nytt studentbostadshus. Denna byggnad rymmer 169 studentlägenheter fördelade på 13 våningsplan, samt gemensamhetslokaler och servicelokaler i en lägre flygel med tillgång till en rymlig takterrass. I bottenvåningen finns ett gym samt nya butikslokaler.

För att klara gällande krav avseende trafikbuller har studentlägenheterna på den sida av byggnaden som är exponerad mot torget försetts med små, delvis inglasade balkonger. För att anknyta till den konstnärligt gestaltade färgsättningen som präglar den angränsande 70-talsbebyggelsen har studentbostadshusets vitputsade prefabricerade fasader med oregelbundet placerade fönster kompletterats med glasskivor i klara kulörer.

Tidskriften Arkitektur skriver i sin presentation: ” Ahlqvist & Almqvist arkitekter:s nya studenthus, ett ståtligt torn som på ett osökt sätt förhåller sig till ett storskaligt sammanhang. Byggnadens yttre gestalt präglas av en skickligt hanterad elementbyggnadsteknik, där fogarna formats till ett mönster i tunn relief över fasaden. …” Inflyttning skedde 2009. Projektet belönades samma år med Huddinge kommuns skönhetspris.

Kategori

Uppdragsgivare

Huge fastigheter

Plats

Flemingsbergs centrum

Omfattning

Utformning, program, bygghandling

Projekttid

2006-2009

Flemingsberg 4
Flemingsberg C
2010/02
Flemingsberg C
2010/02
Flemingsberg C
2010/02
Flemingsberg C
2010/02

Dela sidan