Fyren

Tillsammans med Skanska vann vi våren 2021, i konkurrens med sex andra deltagare, tävlingen om den platsen som är en port in i Luleå norr ifrån. Vi vill skapa ett område som genomsyras av kreativitet, framåtanda och miljötänk. En samling hållbara byggnader som skapar utrymme för boende, arbete och möten. Attraktiva miljöer som gynnas av platsens tillgänglighet, kollektivtrafikanslutningar och cykelförbindelser. 

Här finns förutsättningar att skapa en ny nod i Luleå, med utmärkta förbindelser till och från universitet, joggingspår, natur och centrum. Förslaget möjliggör bostäder och lokaler som möter moderna behov av kontor och mötesplatser i kombination med samhällsfunktioner. Ett komplement till det utbud som idag finns i Mjölkudden centrum. Skanska Sveriges projektutveckling erbjuder utveckling av kontor, long-stay, hotell, samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter. Ett brett erbjudande som möjliggör kombinationer av verksamheter på platsen som kan möta utmaningar i detaljplanearbetet där vi på Skanska tillsammans med kommunen kan hitta rätt innehåll för att förverkliga projektet och stärka platsen och Luleås attraktivitet.

Fyren blir Luleås första Noll Co2 projekt. Vi vill bygga ansvarsfullt, framtidssäkrat och klimatneutralt. Detta gör vi genom att minimera energibehovet i drift, förse alla byggnaderna med solceller för egen förnybar energiproduktion samt minimera klimatutsläpp från byggskedet.

Kategori

Uppdragsgivare

Skanska Sverige

Plats

Mjölkudden Luleå

Omfattning

Vunnen markanvisningstävling, pågående detaljplan, kommande bygghandling

Projekttid

2021- pågående

Mjölkudden Innergården låg kvalitét
Mjolkudden AXO
Mjölkudden TERRASSVY 4
Mjölkudden RECEPTION 2
Mjölkudden Longstay
Mjölkudden Vy från Mästerlottsvägen
Mjölkudden KONTOR VY2 2
Mjölkudden Kontor vy1
Mjölkudden Vy från Bodenvägen låg kvalitét

Dela sidan