GREENWICH MILLENIUM VILLAGE

En ny stadsdel på tidigare förorenad industrimark intill Millenniumdomen på Greenwichhalvön i London. Ett projekt initierat med målsättningen att representera engelskt bostadsbyggande för det nya millenniet.

GMV, startade som en stadsplane- och markanvisningstävling med fem inbjudna konsortier. Bland dessa fanns arkitekterna Norman Foster, Zaha Hadid, Grimshaw och Manhattan Loft samt Ralph Erskine som tillfrågade Britt Almqvist (Ahlqvist &  Almqvist arkitekter) och Bo Svensson (SOS arkitekter)om att delta i arbetet med förslaget. Vår uppdragsgivare var Taylor Woodrow, Countryside samt Moat housing company.

Det förslag vi utformade utsågs till vinnare bl a för att vi utformat planen som en by med sammanhängande stadsrum och många mötesplatser. Husen som är 2-12 våningar höga formar smala gränder och torg och bildar en ram kring en stor ekologisk park som förutom våtmark för fåglar också innehåller en traditionell brittisk cricketplan. Projektet har högt ställda mål avseende ekologi, sociala och tekniska lösningar. Stor vikt lades på att göra projektet hållbart med låg energianvändning.

Efter att vunnit tävlingen fick vi uppdraget att vidareutveckla en Master plan för ca 2000 lägenheter med ett mindre centrum, låg- och mellanstadieskola, vårdcentral, den stora parken samt bygglov och bygghandlingar för ungefär hälften av alla bostäderna. Etapp 1a, 1b och 1c med totalt ca 450 lägenheter färdigställdes 2004. I uppdraget ingick också att utveckla en ”Design Code”, motsvarande ett detaljerat gestaltningsprogram, för hela projektet

Kategori

Uppdragsgivare

AB PiteBo

Plats

Prästgårdsgatan Piteå

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2012-2016

GMV_1
GMV_2
gmv_10
GMV_Fasad

Dela sidan