Jakobsberg Bussterminal

Bussterminalen ligger i anslutning till Jakobsbergs pendeltågsstation som är en av landets största stationer mätt i resande per dygn. Det är en långsträckt dockningsterminal placerad parallellt med stationen vid Järfällavägen. En befintlig gångtunnel, upprustad med bland annat ett nytt stort ljusintag, länkar samman station och terminal. Via trappor, rulltrappor och hiss förbinds denna med den norra änden av en lång och hög hall med ankommande och avgående bussar på var sida. 

I hallens norra ände finns servicebutiker, biljettförsäljning och information, ett mindre café och ovanpå detta finns personalutrymmen. Den höga terminalhallen är uppglasad mot väster och har vertikala skärmar samt ett kraftigt taksprång till skydd mot solen. Terminalen har totalt fyra avstigningshållplatser, två hållplatser för genomgående lokal busstrafik samt 11 dockningsplatser för påstigande.

Byggnaden är inordnad i stadsstrukturen och har en tydlig publik framsida mot Järfällavägen som bidrar till att definiera gaturummet. Dockningsplatsernas sneda uppställningsvinkel har fått avteckna sig i byggnadens element så som det veckade undertaket i terminalhallen och de snedställda solskyddskärmarna på gatufasaden samt den snett inskjutna butiksdelen i norr.

Terminalen öppnades i september 2011 och tilldelades Järfälla kommuns byggnadsmärke samma år.

Kategori

Uppdragsgivare

AB Storstockholms Lokaltrafik

Plats

Järfälla

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2009-2013

Jakobsberg Bussterminal 3 redigerad
Jakobsberg Bussterminal 4 redigerad
Jakobsberg Bussterminal 5 redigerad
Jakobsberg Bussterminal 1 redigerad

Dela sidan