Julpsalmen

Kv Julpsalmen var ett samverkansprojekt mellan Skanska och Stiftelsen Blomsterfonden. I samarbete med arkitekten Pierre-Emanuel Vial arbetades en lösning fram för att ändra så kallade pensionärslägenheter från 1960-talet till modernt Trygghetsboende. En utmaning var att husen och området led av total avsaknad av tillgänglighet.

Byggnadslagstiftningen medgav på 1960-talet att bygga upp till tre våningar utan hiss och inget krav på tillgänglighet fanns. På så sätt kunde man bygga relativt billiga och små lägenheter som ofta beboddes av ensamma kvinnor utan vårdbehov. Genom att slå ihop lägenheter kunde vi tillgänglighetsanpassa dem inomhus. Utomhus placerades två hissar framför loftgångarna, vilket har tillgängliggjort lägenhetsentréerna och vi skapade gemensamma uteplatser på loftgångarna.

Projektet belönades med ROT-priset 2014.

Kategori

Uppdragsgivare

Skanska Sverige

Plats

Älvsjö, Stockholm

Omfattning

Projekteringsledning

Projekttid

2012-2013

Julpsalmen 6
Julpsalmen 5
Julpsalmen 7
Julpsalmen 3

Dela sidan