Konsistoriehuset och Ecclesiasticum Uppsala

Konsistoriehuset och Ecclesiasticum vilar på medeltida källare och grund. Ecclesiasticum ritades ursprungligen av Olof Rudbeck d.ä. och stod färdigt 1681. Byggnaden omändrades av Carl Hårleman i mitten av 1700-talet i samband med att han utformade Konsistoriehuset. Byggnaderna har ändrads flera gånger sedan dess men de huvudsakliga kvaliteterna och utsmyckningarna har bevarats.

Vårt uppdrag har sedan starten 2022 innefattat en rad mindre åtgärder, och många fler som är inlagda i underhållningsplanen förväntas komma. Vi har gjort en förprojektering för ändring av en av kyrkan körsalar som ligger i Ecclesiasticum, designat nya mattor till invända trappor som ska vävas upp samt ett antal andra enklare åtgärder.

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk

Plats

Uppsala

Omfattning

Förvaltningsstöd och projektering

Projekttid

2022-2031

Konsistoriehuset 01
Konsistoriehuset 03
Ecclesiasticum 2022-03-29 15.55.33
Konsistoriehuset 2022-03-29 15.12.11
Konsistoriehuset 02

Dela sidan