Kv Riggen

Kv Riggen strax utanför Visby består i dagsläget av ca 90 lägenheter. Dessa är i dåligt skick och efter en noggrann inventering av GotlandsHem har beslut tagits att riva befintliga byggnader till förmån för nya.

Vi på Ahlqvist & Almqvist har fått uppdraget att ta fram ett nytt förslag för området med en ökning av antalet bostäder. Förslaget består av 160 lägenheter fördelat på 14 huskroppar bestående av loftgångshus och radhus i två plan.

Stor respekt har tagits för områdets nuvarande utformning. Boende har beskrivit att Riggen har en ”Bullerbykaraktär” något som tagits i beaktning. Det nya förslaget består av röda byggnader i klassisk stil men med modern tappning. De befintliga grönområden som finns på tomten tas till vara och upprustas och utvecklas ytterligare. Komplementsfunktioner placeras till största del i bostadshusen för att skapa ett logiskt och lättorienterat område.

Centralt på området placeras ett felleshus tillverkat till stor del av återbrukat material från de gamla byggnaderna. Detta fungerar som en mötesplats för de boende och innehåller odlingsmöjligheter och utrymme för en samlingslokal.

Kategori

Uppdragsgivare

GotlandsHem

Plats

Gotland, Visby, Riggen

Omfattning

Programarbete, bygglov och FU

Projekttid

2023-

Riggen 14
Riggen 02
Riggen 05
Riggen 08
Riggen 07
Riggen 13
FU gata vinter
Riggen 06

Dela sidan