Kv Termosen

Tillsammans med GretaBo tog Ahlqvist & Almqvist fram ett förslag för kvarteret Termosen i Luleå. Förslaget består av 20 radhus i faluröd färg med en lummig innergård, privata uteplatser och anpassbara hus med tillägg såsom inglasade uteplatser och takkupor.

Kvarterets gestaltning förhåller sig och relaterar till sin omgivning. Det är både introvert och extrovert tack vare hur husen placerats på tomten med varierande storlek på öppningar mot omgivningen. Mot sydväst i mötet med stadsparken är radhuslängorna relativt korta. De ligger intill parken och bidrar med trygghet i det offentliga rummet samtidigt som husen sluter kvarteret och skapar en semioffentlig gård som är kvarterets hjärta.

Gården med sina aktiviteter blir en självklar mötesplats för de boende, deras vänner och grannar där de kan mötas i gemensamma aktiviteter under årets alla säsonger. De finns möjligheter till skridskoåkning/basket, odling, grillning och mycket annat.

Förslaget kombinerar traditionell design och med moderna funktioner och detaljer.

Kategori

Uppdragsgivare

GretaBo

Plats

Kronan, Luleå

Omfattning

Tävlingsförslag, utformning

Projekttid

2023

Kronan 01
Kronan 04
Kronan 03

Dela sidan