Länsresidenset Umeå

Kontoret har ramavtal som Husarkitekt för Statens fastighetsverk för Västerbottens län med Länsresidenset, Gamla cellfängelset samt fyrvaktarbostäderna vid Berguddens fyr på Holmön som huvudobjekt. Dessa byggnader är statliga byggnadsminnen men staten äger även ett antal enklare byggnader runt om i Västerbottensfjällen. 

Länsesidenset påbörjades av arkitekt Carl Fredrik Ekholm men slutfördes av Ludwig Peterson och stod färdigt 1894. Vårt arbete innebär höga krav på antikvarisk kompetens och all renovering utförs varsamt. Samtidigt är dessa byggnader inga museum utan anpassas emellanåt för olika verksamheter. Representationsvåningen ligger på andra våningen och en del av denna är bostad för landshövdingen. Entréplanet och flyglarna hyrs ut till externa hyresgäster. 

I residenset pågår bland annat utvändig fönsterrenovering, i viss mån invänding renovering samt projektering för förbättrad ventilation och övrsyn av taken. Sedan hösten 2022 pågår även projektering av en hyresgästanpassning i västra flygeln som inkluderar tillgänglighetslösningar så långt det är möjligt, samt ny ventilation och ytskiktsrenovering. Den gamla kuskbostaden i parken inhyser en hälsomottagning och även där pågår handikappanpassning. 

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk, ramavtal 9 år

Plats

Umeå

Omfattning

Förvaltningsstöd och projektering

Projekttid

2021-2030

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Umea Lansresidentet 02
Kuskvillan utomhus_2

Dela sidan