Malmudden

2015 vann vi i konkurrens med fem andra deltagare tillsammans med våra beställare Tjidtjak och Part Construction markanvisningstävlingen för Västra Malmudden i Luleå. Projektet innehöll 194 lägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform.

I projektet tog vi tillvara på det unika läget och skapade ett landmärke som genom byggnadernas placering och form accentuerar uddens spets. Fem byggnader med fyra till tio våningar ger med sina sluttande tak en variationsrik och unik siluett med stark identitet. Husens form är en anspelning på de malmhögar som en gång fanns nära vår tomt på Malmudden. Byggnaderna reser sig mot fjärden i norr till skydd mot nordanvindar och för att erbjuda största möjliga antal lägenheter med sjöutsikt. De rymmer lägenheter i storlek från ett till fem rum och kök. Detaljplanen vann laga kraft bygglovet blev klart 2018. Projektet såldes till RAWI Fastigheter. Där vi tagit fram nytt bygglov för 300 hyresrätter.

Delar av juryns motivering lyder: "Tävlingsbidraget representerar den bästa helhetslösningen och är det nytillskott till såväl Malmudden som Luleå som eftersöks" och "I detta tävlingsbidrag får Luleå sin eftersökta arkitektoniska pärla".

Kategori

Uppdragsgivare

Tjidtjak och Part Construction, RAWI

Plats

Malmudden, Luleå

Omfattning

Tävling, detaljplan, bygglov

Projekttid

2015-2019

Malmudden 10
20190522 PM 3 Fasader med material.indd
Malmudden 11

Dela sidan