Poznan Business Garden

Poznan är Polens femte största stad med ca 600 000 invånare. Ahlqvist & Almqvist arkitekter har här utformat Poznan Business Garden en för staden unik kontorspark med hög hållbarhetsprofil och är LEED Platinum certifierat. Projektet omfattade ca 90 000 kvm kontor byggt i två etapper, två restauranger för totalt 300 gäster, ett stort underjordiskt garage samt landskapsplanering.

Uppdraget innebar att utifrån den existerande detaljplanen utreda och vidareutveckla förutsättningarna för området samt att utforma byggnaderna för att skapa väldigt effektiva och flexibla lokaler som också möjliggör kontorsytor i olika storlekar.  Poznan Business Park är utformat med nio fristående 6-vånings L- och U-formade kontorsbyggnader placerade så att ett långsträckt grönt centralt parkrum bildas. Här finns utemötesrum och många möjligheter till olika aktiviteter som bordtennis, volleyboll, streetbasket och boulespel. Fasaderna är klädda i varmgrått tegel mot omkringliggande gator och in mot gården vita prefabricerade fibercement element i kombination med horisontella fönsterband där de på gavlarna når ned till golvet.

Projektet var i sin helhet färdigställt 2019 och fick 2021 utmärkelsen:

”Best completed ecological certified building” in the PLGBC Green Building Award 2020 competition. The competition is organized by PLGBC Polish Green Building Council”.

Kategori

Uppdragsgivare

Swedecenter Sp.zo.o. Inter IKEA

Plats

Polen

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2013-2018

Business Garden Poznań volleyboll 12 redigerad
Business Garden Poznań inner gata 10 redigerad
Business Garden Poznań entré reception 18 redigerad
Business Garden Poznań interiör 2 redigerad
Piotr Krajewski - Fotografia Architektury / Architectural Photography

Dela sidan