Pyramiden

För att rädda husen i kv Pyramiden från det rivningshot de stod inför i början av 1970-talet så förvärvades nio av femton fastigheter av Svenska Bostäder. Flera av husen renoverade mycket hårt enligt den standard som rådde då. Vårt uppdrag i fem av dessa hus har varit att leda uppdraget att renovera och grundförstärka fem av dessa fastigheter som delvis hade sjunkit kraftigt. 

Pyramiden 8 på Blekingegatan, ansågs redan då som bevarandevärt och renoverades för tiden varsamt och har idag högt antikvariskt värde och är grönmärkt av Stockholms Stadsmuseum. Alla kakelugnar renoverats, instickskarmar från 1950-talet har ersatts med fönster och karmar i äldre stil. Trapphus har målats om med linoljefärg, marmoreringar har återställts, fasadens stuckaturer har renoverats av stuckmästare, trä, puts och stenarbeten har lagats och brandskyddet har förbättrats.

Lägenheterna har fått nya stammar, kök och bad och nytt värmesystem har installerats. I gathuset i entréplanet och en våning under gården har ett stort gym byggts. Innan renoveringen och grundförstärkningen fanns i vissa delar av källarutrymmet knappt något bärande golv. De hade släppt från väggarna och på några ställen var det stora hål ner i undergrunden.

Kategori

Uppdragsgivare

Skanska Bostad AB

Plats

Södermalm, Stockholm

Omfattning

5 st bostadshus - program- system- och bygghandling.

Projekttid

2012-2015

Pyramiden_Planlösning
Pyramiden 1
Pyramiden 13
Pyramiden 12alt

Dela sidan