Riddersvik

I Hässelby placerat invid Mälarens strand och Riddersviks herrgård planerar staden nya bostadskvarter. Riddersviks bostadsområde kommer att byggas på en del av 1700-tals herrgårdens ägor, där vilka sedan 80-talet Stockholms stads egen trädskola  försörjt staden med 100 000-tals buskar och träd.

Efter vunnen markanvisningstävling utvecklar vi i detaljplaneskedet ett fyrtiotal markbostäder grupperade kring två planterade allmänningar. Runt dessa gemensamma trädgårdsrum planeras radhus med uteplatser och generösa takterrasser. Längs kvarterets södra sida planeras för små stadsvillor. I utformningen vill vi skapa en modern tolkning av den traditionella rurala svenska byggnadstraditionen med trähus målade i falurödfärg och enkla plåttak.

Inledningsvis erhöll vi en mindre markanvisning, men då staden uppskattade vårt projekt så utökades markanvisningsområdet att innefatta ytterligare ett kvarter. Detaljplanen antas och vinner lagakraft 2024.

Kategori

Uppdragsgivare

Västkuststugan och Innovation Properties AB

Plats

Hässelby, Stockholm

Omfattning

Skiss, detaljplan, bygghandling

Projekttid

2016- pågående

Riddersvik vy 2
Riddersvik vy1
Riddersvik sitplan

Dela sidan