Station Universitetet

I samband med en större upprustning av Roslagsbanan ersattes de två stationerna Universitetet och Frescati med en ny station mitt emellan de tidigare och i nära anslutning till Universitetets T-bane-station. Detta gav, förutom kortare gångavstånd för de flesta resenärer, även väsentligt förbättrade omstigningsmöjligheter till tunnelbana och buss.

Stationen utformades med två 130 m långa stamplattformar som nås via gångtrappor och hissar från Lilla Frescativägens befintliga bro över spåren. Från väster ordnades ytterligare en tillträdesväg från befintligt gång- och cykelvägnät och från öster en ramp som via en båge når norra plattformsänden.

Stationen är helt horisontell medan terrängen stiger norrut mot bron. Utmed plattformarna utfördes därför stödmurar mot omgivande mark. För att annonsera stationen, byggdes de två hisstornen vid bron helt glasade med frostat glas vilket gör att de kvällstid lyser som lyktor. Intill hissarna löper breda, svagt svängda gångtrappor ned till plattformarna. För att anknyta till omgivande, både äldre och nyare bebyggelse, utfördes stödmurar, trappor och teknikutrymmen med en beklädnad av glaserat tegel.

Kategori

Uppdragsgivare

SL Teknik

Plats

Stockholm

Omfattning

Skiss, programhandling

Projekttid

2006-2008

Station Universitetet 2
Station Universitetet 1
Station Universitetet 3
Station Universitetet 4

Dela sidan