Tomtebo Gård

Tillsammans med HSB vann vi markanvisningstävlingen för två kvarter samt parkeringsgarage på Tomtebo gård i Umeå. Projektet består av ca 275 bostäder fördelat på flerbostadshus och stadsradhus.

Kvarteren är stadsmässigt utformade och förses med stora öppna innergårdar. Genom gestaltningen förstärks öppenheten utan att tulla på den omgivande stads­känslan. Den stora tomten på ena kvarteret fungerar som ett vardagsrum för de boende med en rad olika funktioner och aktiviteter. Innergården knyts ihop med omgivningen genom en öppen gång genom det sydvästra hörnet på byggnaderna som leder till ett stort öppet torg.

Fasaderna är varierade i material, höjd och utförande. På gatuplanet ges utrymme för lokaler och kaféverksamhet. Målet är att skapa en levande och trygg gatumiljö med god tillgång till funktioner och aktiviteter.

Kategori

Uppdragsgivare

HSB

Plats

Tomtebo Gård, Umeå

Omfattning

Markanvisningstävling, utformning

Projekttid

2023-

Tomtebo gård 03

Etapp 1

Tomtebo gård 04
Tomtebo gård 05

Etapp 2

Tomtebo gård 02
Tomtebo gard 01

Dela sidan