Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn sträcker sig från E4/E20 i Vårby i väster, via Huddingevägen i Flemingsberg till väg 73 i Jordbro i öster, totalt ca 20 km väg med åtta större trafikplatser. Vägen går i tunnel genom Masmoberget, söder om Glömstadalen samt under Flemingsbergsskogen. Projektet omfattar också en regional gång- och cykelväg i huvudsak i samma sträckning. Pga. att trafik flyttas från Botkyrkaleden i Fittja och tillkomsten av Förbifart Stockholm, breddas E4/20 i snittet över Vårbyfjärden, som också ingår i projektet med en ny ca 400 m lång Vårbybro.

Ahlqvist & Almqvist medverkar i projekt Tvärförbindelse Södertörn med ansvar för teknikområde Arkitektur. Uppdraget har pågått sedan 2015 med framtagande av vägplan och systemhandling som färdigställdes 2020. Vi har tagit fram gestaltningsprogram för projektet som helhet, till vägplanen, och detaljerade gestaltningsriktlinjer i systemhandlingen för kommande projektering av bygghandling för alla delar. Vi har också i samarbete med Tyréns och Trafikverket tagit fram s.k. konstruktionsstyrande underlag som omfattar utformning av alla teknikbyggnader i projektet.

Just nu tar vi i samarbete med Tyréns fram förfrågningsunderlag för de fyra västligaste del-entreprendaderna som omfattar anslutning mot E4/E20 med nya Vårbybron, trafikplats Gömmaren, Gömmarravinen, Masmotunneln, Flottsbro trafikplats, ekodukten i Flottsbro, Glömstatunneln samt tunnelmynning mot Kästa.

Kategori

Uppdragsgivare

Tyréns & TSK

Plats

Stockholms län

Omfattning

Systemhandling, vägplan, gestaltningsprogram, konstruktionsstyrande underlag (KSU), förfrågningsunderlag och bygghandling

Projekttid

2015-pågående

Tvärförbindelse Södertörn 4
Tvärförbindelse Södertörn 1
Tvärförbindelse Södertörn 5
Tvärförbindelse Södertörn 3

Dela sidan