Gamla Cellfängelset Umeå

Gamla Cellfängelset i Umeå är idag ett hotell. I mitten av 1800-talet började den svenska fångvården ta intryck av en amerikansk modell, Philadelphiasystemet, för att modernisera landets fängelser. Cellfängelset var en mycket modern anläggning när det invigdes 1861.

Under 1840-talet började staten humanisera fångvården i Sverige. De mörka fästningarna där fångarna avtjänade sina straff i gemensamma utrymmen skulle bytas ut mot individuella celler där de i lugn och ro kunde begrunda sina brott - dessa celler fungerar idag som hotellrum. Byggnaden är idag Umeås äldsta bevarade stenhus och var i bruk som fängelse fram till 1981. 

Cellfängelset har två flyglar varav en innehåller hotellrum och den andra en restaurang, som under 2023 kommer att iordningställas för en ny hyresgäst. 

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk, ramavtal 9 år

Plats

Umeå

Omfattning

Förvaltningsstöd och projektering

Projekttid

2021-2030

Cellfangelset ritning
Cellfangelset Interior bild 1

Dela sidan