Universitets­huset Uppsala

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad som ritades av arkitekten Herman Teodor Holmgren och invigdes 1887. Då inrymdes hela universitets verksamhet här. Idag används byggnaden som kontor, för föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst akademiska högtider och aulan är Uppsalas störta scen med sina 1800 sittplatser. Byggnaden är ca 7700 kvm stor och är ett statligt byggnadsminne. 

Uppdraget är ett generalkonsultuppdrag och vi har ett trettiotal underkonsulter, var och en med sin specialistkompetens. Vårt uppdrag innefattar bland annat allmänt underhåll, renovering, hyresgästanpassningar, målerikonservering, energi- och ventilationsförbättringar. Pågående 2023 är bland annat fönsterrenovering, renovering av taklanternin, energiförbättringar, omklädnad av aulamöbler, förbättrad utebelysning och tillgänglighet i utomhustrappor.

Kategori

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk, ramavtal 9 år

Plats

Uppsala

Omfattning

Husarkitektuppdrag. Förvaltningsstöd i kulturmiljö.

Projekttid

2022-2031

Universitetshuset 06
Universitetshuset 07
Universitetshuset 04
Universitetshuset 05
Universitetshuset 02

Dela sidan