Västmannagatan 13

Fastigheten Berget 2 på Västmannagtan byggdes 1886-88 som ett ståtligt flerbostadshus, men har sedan dess en lång historia av ombyggnationer. På den översta våningen låg en syfabrik under 1920-talet. Senast har större delen av huset varit ett nedgånget hotell. Uppdraget var att omforma huset från hotell till exklusiva bostadsrätter.

Fasaden är grönmärkt och har restaurerats till ursprungligt skick. Inomhus var mycket förstört på grund av de många planlösningsändringarna. Dock fanns en lägenhet i närmast originalskick bevarad. Från den kunde man ta inspiration till byggnadsdetaljer för återställning av de andra lägenheterna. Trapphuset återfick sitt ursprungliga utförande med omsorgsfullt framskrapade av originalkulörer. På gården finns ett litet gårdshus, som tidigare varit garage, som nu byggts om till en bostad.

Ombyggnaden resulterade i att 21 lyxiga bostadsrätter skapades med alla moderna funktioner och med återställda ursrunliga kvaliteter.

Kategori

Uppdragsgivare

Byggnadsfirman Viktor Hansson

Plats

Västmannagatan, Stockholm

Omfattning

Bygghandling

Projekttid

2020-2021

Lilla Berget 16
Version 2017.1.1
Lilla Berget 5

Dela sidan