WTC, Cityterminalen

40 000 m2 kontor, 50 000 m2 kommersiella lokaler samt 17 000 m2 bussterminal byggt ovan delar av spår och plattformar vid Stockholms central. Projektet inkluderar även ombyggnad av delar av denna station samt ett garage under Östra Järnvägsgatan. Det genomfördes efter en markanvisningstävling under åren 1982 - 89 i samverkan mellan fyra arkitektkontor, Ralph Erskine, Tengbom, Arken samt Ahlqvist & Almqvist med Bengt Ahlqvist som samordnande arkitekt på uppdrag av ett byggherrekonsortium med tre delägare.

Stockholm World Trade Center, byggnadens övre del, består av fyra kvarterstora sammanlänkade byggnader med varsin överglasad atriumgård. Den största av dessa gårdar öppnar sig ner mot Cityterminalen med sina totalt 18 invändiga busshållplatser fördelade på två plan. Cityterminalen och World Trade center har sina entréer från Klarabergsviadukten. Från Östra Järnvägsgatan når man Arlanda express.

Byggnaden har en stomme av stål med prefabricerade bjälklags-element av betong. Fasaderna är klädda med röd granit. Invändiga fasad- och beklädnadselement i gips, glasade hissar, glastakskonstruktioner mm är specialdesignade för byggnaden. WTC/Cityterminalen var det första stora CAD-ritade projektet i Sverige.

Kategori

Uppdragsgivare

Huvfudstaden, Lundbergs, SIAB

Plats

Stockholm City

Omfattning

Tävling, skiss, programhandling och bygghandling

Projekttid

1982-1989

IMG_3640 redigerad
DSCF6389 redigerad
IMG_2541 redigerad
IMG_2582 redigerad

Dela sidan