sundsvall resecentrum

Beställare:
Sundsvall Kommun

Ansvariga arkitekter:
Bengt Ahlqvist, Britt Almqvist och Sven Söderlind

Medarbetare:
Nico van Gelderen, Samuel Raitio, Sunniva Viking och Lina Egertz

Utformningsår:
2006

sundsvall resecentrum

Inom ramen för stadsvision i Sundsvall

Sundsvalls station ligger i dag vid sidan av stadskärnan. Spåren norr om station ligger i gatuplanet med en serie plankorsningar. Lösningen omöjliggör framtida önskvärd utbyggnad av järnvägstrafikentrafiken

Inom ramen för uppdraget Stadsvision Sundsvall utformade A&A en helt ny konceptlösning inklusive ett nytt resecentrum. Förslaget byggde på att spåren sänktes från den befintliga bangården (som bevaras) till en ny station med resecentrum övertäckt med ett glasvalv vid Esplanaden ca 5 meter under omkringliggande gatuplan. Därefter leddes spåren vidare i en tunnel under de gator där spåren idag korsar i plan.

Förslaget huvuddrag har legat till grund för den järnvägsutredning och vidare bearbetning som därefter har följt.